Τρίτη 20 Ιουνίου 2017

Υπερωρίες,Νυχτερινά,Κυριακές και αργίες Νοεμβρίου Δεκεμβρίου 2016

 

Μετά από επικοινωνία με το Αρχηγειο ενημερωθήκαμε ότι τα Νυχτερινά Κυριακές και αργίες του Νοεμβρίου Δεκεμβρίου 2016 θα πληρωθουνε 15 Ιουλίου όπως και κάποιες περιφέρειες θα πληρωθουνε και του Ιουνίου που δεν τα είχανε πάρει.
Όσο για τα 2091 άτομα για τα Νυχτερινά Κυριακές Αργίες δεν είχαμε καμία ενημέρωση.