Τρίτη 19 Ιουνίου 2018

Μονιμοποίηση συναδέλφων σε θέση μόνιμου πολιτικού υπαλλήλου στο Πυροσβεστικο Σωμα

Μετά από μια οδύσσεια πολλών χρόνων δόθηκε ένα τέλος και οι συνάδελφοι μας μονιμοποιήθηκαν.
Από την μεριά μας εμείς σαν Σωματείο θα πρέπει να ευχαριστήσουμε πραγματικα κάποιους ανθρώπους που βοήθησαν στο να υλοποιηθεί η μονιμοποίηση τους και να μην χρονοτριβήσει άλλο.
Σιδεροκέφαλοι και καλή Σταδιοδρομία!!!!

Δευτέρα 18 Ιουνίου 2018

Δικαστική αναδρομική διεκδίκηση των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων , Πασχα καθώς και επίδομα Άδειας
Προς : Μέλη τους Σωματείου μας 

Όσοι από τους Συναδέλφους μας επιθυμούν να διεκδικήσουν τα συγκεκριμένα επιδόματα όπως αποστειλουν εντός της εβδομάδας τα παρακάτω έγγραφα 
1 βεβαίωση υπηρεσιακής κατάστασης από τη οποία να προκύπτει ο χρόνος κατάταξης στο ΠΣ ο βαθμός , ο Αριθμός Μητρώου και ο τόπος Υπηρεσίας 
2) Αντίγραφο της υπηρεσιακής ταυτότητας 
3) Εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής 
( μπορείτε να το κατεβάσετε σαν ΑΡΧΕΙΟ )
4) Δελτίο ατομικών στοιχείων 
( μπορείτε να το κατεβάσετε σαν ΑΡΧΕΙΟ )
5) Σύμβαση εντολής - Συμφωνία αμοιβής υπογεγραμμένη εκεί που λέει ο εντολέας εις διπλούν 
( μπορείτε να το κατεβάσετε σαν ΑΡΧΕΙΟ )

Στη συνέχεια, μόλις συγκεντρωθούν τα ανωτέρω έγγραφα για έκαστο των υπαλλήλων – προσφευγόντων, παρακαλώ όπως αποσταλούν ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, κατά προτίμηση ομαδικά και βάσει κατάστασης (ανά Υπηρεσία) μαζί με τα έξοδα (20 Ευρώ για κάθε ενδιαφερόμενο) το ταχύτερο δυνατό.

προς :
Δήμητρα Ντούμπα του Ανδρέα,  δικηγόρο Αθηνών (ΑΜΔΣΑ: 17413), Χέϋδεν αρ. 4, Αθήνα, Τ.Κ.: 10434, τηλέφωνα επικοινωνίας : 210-8252477 και 6977-690909email : douba@otenet.gr