Τρίτη 12 Μαΐου 2020

Παράταση Συλλογικής Σύμβασης


Συνάδελφοι Εποχικοί Πυροσβέστες,

Με βάση την από 1.5.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχόμενου, η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας παρατάθηκε όποτε ισχύει κανονικά μέχρι 30/6/2020. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε κανονικά να κάνετε 15ωρο.

Ότι άλλο ακούτε από Σωματεία ή Ομοσπονδίες είναι γιατί θέλουν να σας εγκλωβίσουν…

Το σκοτάδι πολλοί αγάπησαν, το ΦΩΣ όμως ακόμη περισσότεροι. ΟΛΑ ΣΤΟ ΦΩΣ 

Ακολουθεί η Επιστολή του Σωματείου μας στο Αρχηγείο του Π.Σ.

 

Όπως σας είχαμε ενημερώσει –εγγράφως με την από 4.52020 επιστολή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, καθώς και προφορικά δια ζώσης– κατόπιν αποδοχής από το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων του σχετικού αιτήματος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος, σύμφωνα με το άρθρο 15 της από 1.5.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 90Α) παρατείνεται έως τις 30.6.2020 η ισχύς των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (ΣΣΕ) και των Διαιτητικών Αποφάσεων των οποίων η τρίμηνη παράταση ισχύος, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 1876/1990 (Α’ 27) έληξε από την 29η Φεβρουαρίου 2020 έως και την 30η Απριλίου 2020.

Σε αυτό το πλαίσιο, όλοι οι όροι που προβλέπονται στην τελευταία υπογεγραμμένη (6/2018) Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για το Προσωπικό που απασχολείται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Εποχικοί Πυροσβέστες), όπως το «15ωρο», συνεχίζουν ισχύουν κανονικά.

Συνάδελφοι Συμβασιούχοι εκεί στην Ομοσπονδία δεν τον γνώριζαν αυτό;η σας εμπαίζουν για δικά τους παιχνίδια και σας έχουν φέρει εναντίον σε όσους δεν ανήκουν στην Ομοσπονδία ορίστε και το έγγραφο που το αποδεικνύει.
Συνάδελφοι μπορείτε να δουλεύετε κανονικά 15ωρο έως στις 30 Ιουνίου.
Σας παραθέτουμε και το έγγραφο της ΓΣΕΕ που ζητάει την παράταση.