Πέμπτη 8 Αυγούστου 2019

ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΤΟΥ 2009

ΘΕΜΑ: « ΣΧΕΤΙΚΑ με την  34866 οικ. Φ109,1. Της 10/6/2019 όπως αυτή Τροποποιήθηκε με την 39058 οικ 109,1 της 05/07/2019. ».    

Αξιότ κ. Αρχηγέ
Θα θέλαμε να μας γνωστοποιήσετε τον λόγο που καθυστερείτε εδώ και ένα μήνα  και  δεν έχετε υπογράψει την σχετική διαταγή προς όλες της Υπηρεσίες  της  χώρας ώστε οι συνάδελφοι που έχουν τα προσόντα  που αναγράφουν οι παραπάνω  δύο Υπουργικές  να καταθέσουν τα σχετικά δικαιολογητικά στις Υπηρεσίες τους  και να προχωρούν οι  προβλεπόμενες διαδικασίες  οι οποίες δεν χρειάζονται ούτε χρήματα ούτε κάτι παραπάνω.

Τρίτη 6 Αυγούστου 2019

Έγγραφο προς τον Αρχηγό σχετικά με τα Νυχτερινά και εξαιρέσιμα των ΠΠΥ

ΘΕΜΑ: « Αποζημίωση νυχτερινών και εξαιρέσιμων ΠΠΥ ».    

Αξιοτ κ Αρχηγέ παρατηρείτε το φαινόμενο κατά εξακολούθηση  να καθυστερούν οι πληρωμές νυχτερινών αργιών υπερωριών των ΠΠΥ περίπου τρεις μήνες (στις 15/8/θα πληρωθούμε του Απριλίου)..Αυτό δεν συμβαινει στους μόνιμους συναδέλφους; αλλά ούτε και στους πρώην τριετείς που πληρωνόντουσαν με το ίδιο καθεστώς όπως εμείς. 
 Παρακαλούμε  για την άμεση διευθέτηση του εν λόγω θέματος που απασχολεί 1700 ΠΠΥ και σύντομα και τους επιπλέον 870 ΠΠΥ.
Ευχαριστουνε για τον χρόνο σας παρακαλούμε για δικές σας ενεργειες


Υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικων συμφεροντων έτους 2019 (χρήση 2018)