Σάββατο 27 Ιανουαρίου 2018

Όσο αφορά το επίδομα ΓραφείουΌσο αφορά το επίδομα γραφείου που είχαμε ανακοινώσει στις 16 Ιανουαρίου 

1ον Εμείς παρακολουθούσαμε το θέμα από κοντά λόγο του Συναδέλφου από την Μυτιλήνη και μας είχαν διαβεβαιώσει ότι θα ενταχθούν και οι ΠΠΥ στην τροπολογία πράγμα που δεν έγινε ποτε  

2ον η Ομοσπονδία άφαντη μόλις είδε από το Σωματείο μας την ανακοίνωση τότε το θυμήθηκε 8 μερες μετά να κάνει έγγραφο προς τον Υπουργό 
(Παντως χαιρόμαστε που τουλάχιστον διαβάζετε την σελίδα μας και ενημερώνεται και τα μέλη σας  κύριοι της Ομοσπονδίας)
 
 

Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018

Το ΦΕΚ για την χορήγηση επιδοματος γραφείουΌσοι έχουν τεθεί στην κατάσταση της υπηρεσίας γραφείου πριν και μετά την έναρξη ισχύος (31-3-2011) του Ν. 3938/2011, για τους λόγους που ρητά αναφέρονται σ’ αυτόν, καθώς και όσοι απείχαν, μετά την έναρξη ισχύος του, από τα καθήκοντά τους υπό τις, επίσης αναφερόμενες σ’ αυτόν, προϋποθέσεις, δύνανται να υποβάλουν ιεραρχικά αίτηση προς τη Διεύθυνση Προσωπικού Α.Π.Σ., η οποία μεριμνά για τη συλλογή και αξιολόγηση των αναγκαίων στοιχείων και διαβιβάζει τη σχετική πρότασή της, διατυπωμένη με σαφήνεια, στη Διεύθυνση Οικονομικών Α.Π.Σ. για την έκδοση της σχετικής απόφασης, εφόσον συντρέχουν οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις για τη χορήγηση του επιδόματος, τηρούμενης της ως άνω διαδικασίας, από την ημερομηνία ισχύος του προαναφερόμενου νόμου