Παρασκευή 26 Αυγούστου 2022

Εκλογή αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια

ΜΕΓΑΡΑ 25/08/2022 Αρ.Σελ. 2
ΠΡΟΣ:
1. Αξιότιμο Αρχηγό Π.Σ. κ. Αλέξιο Ράπανο
ΘΕΜΑ: « Εκλογή αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια ».
Αξιότιμε κ. Αρχηγέ
Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία και πρόσκληση όπου είχαμε από τον Διευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων ώστε να παραβρεθούμε αύριο ημέρα Παρασκευή 26 Αυγούστου 2022 και περι ώρας 11:00 για να συζητήσουμε την πρόταση σας ώστε να γίνουν ηλεκτρονικά οι εκλογές των υπηρεσιακών συμβουλίων έχουμε να σας αναφέρουμε τα εξής:
1. ΣτηνΑριθμ.ΔΙΔΑΔ/Φ.37.21/1296/οικ.373110Μαρτίου2021στοάρθρο8αναφέρειότι οι διατάξεις της παρούσας απόφασης δύνανται να τύχουν εφαρμογής αποκλειστικά σε όσους φορείς δεν έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εκλογής αιρετών εκπροσώπων, η οποία προβλεπόταν να έχει διενεργηθεί έως τέλος Δεκεμβρίου 2020 δηλαδή στις προηγούμενες εκλογές όπου διενεργήθηκαν μετά από παράταση το 2021 άρα δεν είναι υποχρεωτικό να γίνουν ηλεκτρονικά.
2. ΣυμφωνούμεστηνηλεκτρονικήψηφοφορίαόσοαναφοράτοΠυροσβεστικόΠροσωπικό και διαφωνούμε για τους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης, και αυτό διότι είναι μεγάλο το όριο ηλικίας των Π.Π.Υ. και υπάρχουν και Συνάδελφοι ΥΕ με αποτέλεσμα να μην γνωρίζουν καθόλου από υπολογιστές, email και γενικά από τεχνολογία
3. Εάν εφαρμοστεί και για τους Π.Π.Υ. η ηλεκτρονική ψηφοφορία θα έχει μεγάλη αποχή και δεν θα ψηφίσουν. Θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος ώστε να γίνουν και με τους δυο τρόπους τουλάχιστον για τους Π.Π.Υ.
Εάν δεν γίνει τροποποίηση του Ν.4662/20 όσο αναφορά τις μεταθέσεις των Π.Π.Υ. θα είναι μόνο για τους τύπους η ανάδειξη των εκπροσώπων, και αυτό διότι δικαίωμα μετάθεσης των Π.Π.Υ. έχουν όσοι εμπίπτουν στα άρθρα 153 (Μεταθέσεις για λόγους καταφανούς υπαιτιότητας του υπαλλήλου), 154 (Αμοιβαίες Μεταθέσεις) και 156 (Μεταθέσεις για συνυπηρέτηση) γι αυτό τον λόγο έχει να διενεργηθεί και υπηρεσιακό συμβούλιο από τον Οκτώβριο του 2019 καθώς και να ενταχθούν και οι ΕΜΟΔΕ και να ονομαστεί υπηρεσιακό συμβούλιο επι θητεία Πυροσβεστών.
4. Πρόταση μας είναι να βγει μια διαταγή προς όλες τις Υπηρεσίες και να αναφέρει προς τις γραμματείες να δηλώσουν από τώρα οι Π.Π.Υ. πως επιθυμούν να ψηφίσουν και με την κριση βέβαια της καθε υπηρεσίας εάν όντος ο Υπάλληλος δεν μπορεί η δεν γνωρίζει ώστε να έχετε και εσείς μια εικόνα της κατάστασης.
Ευχαριστούμε για τον χρόνο σας παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

https://drive.google.com/uc?export=view&id=1PAPu18hfhEq1enj2g_iKfiMszfh8J2Kw