Τρίτη 17 Αυγούστου 2021

Ενημέρωση Μελών για τα εκτός εδρας των ΠΠΥ & Συμβασιούχων Πυροσβεστών
Μετά από επικοινωνία όπου είχαμε με τους αρμόδιους φορείς μας ενημέρωσαν ότι τα εκτός έδρας   όταν είναι και υπογραφούνε θα έχουν αναδρομικότητα δυο μηνών όπου συνεπάγεται ότι κανονικά μπορούν οι Συνάδελφοι ΠΠΥ & Συμβασιούχοι  να μετακινούνται!!!

Για ότι νεότερο θα ενημερωθείτε!!!!