Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2020

Μάχιμη Πενταετία και Ένταξη στο Βαρέων και Ανθυγιεινών για τους ΠΠΥ


 Για αυτούς που πουλάνε παραμυθάκι για την Πλασματική Πενταετία στους ΠΠΥ και για το βαρέο και ανθυγιεινό στους Μάχιμους.....
Τελικά σόι πάει το βασίλειο δεν δημοσιεύουν τις  απαντήσεις για να πουλάνε εκδούλευση μερικοί και να πουλάνε παραμύθια στους Συναδέλφους έτσι τώρα μαθαίνουν από ότι βλέπουμε και τους Εποχικούς......
Τα συμπεράσματα δικα σας!!!!!!

Πάμε στο έγγραφο τώρα
Έχει εισαχθεί αίτημα ενταξης των πυροσβεστών (μονίμων και ΠΠΥ) για το βαρέων και ανθυγιεινών Επαγγελμάτων στην επιτροπή Κρισεως του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Σε ότι αφορά στο αίτημα αναγνώρισης της Μάχιμης Πενταετίας στους ΠΠΥ δεν προβλέπετε από την Νομοθεσία τους ΕΦΚΑ όπου υπάγονται οι ΠΠΥ.. 

Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2020

Ενημέρωση Μελών σχετικά με το πόθεν εσχες!!!
Άνοιξε σήμερα η πλατφόρμα για το πόθεν εσχες και λήγει στις 30 Νοεμβρίου που πρέπει να κάνουμε όλοι Μόνιμοι ΠΠΥ και Συμβασιούχοι Πυροσβέστες του 2019 και πίσω.
Όσο αφορά τους Συμβασιούχους Πυροσβέστες του 2020 έχουν από την ημερομηνία πρόσληψης τους  90 ημέρες να κάνουν το πόθεν εσχες εάν ξεπεραστεί η προθεσμία αυτή είναι 50€ πρόστιμο για έναν μήνα πέρα τις 90 μέρες και μετά πάει 100€ για δυο Μήνες πέρα τις 90 μέρες.
Όσοι από τους Συμβασιούχους πυροσβέστες που είχαν αρχική Πρόσληψη 1 Ιουνίου του 2020 έληξε η διορία την Κυριακή 30 Αυγούστου και όσοι το κάνουν μέσα στον Σεπτέμβρη θα πρέπει να καταβάλουν πρόστιμο 50€.