Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2022

Υπερωριακή απασχόληση, εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες καθώς και εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες για τους 2.436 πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης