Παρασκευή 7 Απριλίου 2017

Ερώτηση από το σωματείο στην Βουλή

 

Ερώτηση από τον κ Νικοκοπουλο αν υπάρχουν ΠΠΥ που δεν έχουν συμπληρώσει πενταετία και η απάντηση από τον υπουργό