Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2017

Αποδοχές ΠΠΥ!!!


Μετά από ερωτήσεις συναδέλφων σχετικά με τις υπερωρίες ποσο χρεώνεται η υπερωρία η νυχτερινή η της αργίας, υπάρχει η παρακάτω Διαταγή που το ξεκαθαρίζει ανάλογα με το μισθολογικό κλιμάκιο που είσαι.
Η σχετική Διαταγή λέει και για τις αναρρωτικές αδειες.