Σάββατο, 23 Δεκεμβρίου 2017

Όταν θέλουν μπορούν εδώ σε νομοσχέδιο για δορυφόρους πέρασαν συνταξιοδοτικό μέχρι 60 ετών όσοι επιθυμούν