Δευτέρα 19 Μαρτίου 2018

Εισαγωγή υποψηφίων στην Πυροσβεστικη Ακαδημία μέσω Πανελλαδικών Εξετάσεων, για το Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019