Παρασκευή 10 Αυγούστου 2018

Η Ένωση Σωματείων παρευρέθηκε στην παράδοση - παραλαβή του Αρχηγού

Η Ένωση Σωματείων παρευρέθηκε στην παράδοση - παραλαβή αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος και συνομίλησε με τον καινούργιο Αρχηγό κ Ματθαιόπουλο καθώς με τον καινούργιο ΓΓΠΠ κ Ταφυλλη Ιωάννη και τον Υπουργό Εσωτερικών κ Σκουρλέτη