Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2018

Ενημέρωση Μελών σχετικά με τα επιδόματα Χριστουγέννων,Πασχα και επίδομα άδειας

Στην Αίτηση εκεί που λέει για το χρονικό διάστημα 2013-2018 διορθώστε το και γράψτε 2016-2018 


Το εν λόγω υπόδειγμα αίτησης, μπορούν οι συνάδελφοι που επιθυμούν να το μετατρέψουν σε σχετική Δ.Υ. αναφορά και να το αποστείλουν μέσω των υπηρεσιών τους στην Διεύθυνση Οικονομικών του Α.Π.Σ.