Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019

Χορήγηση Μισθολογικών Κλιμακίων σε Υπαξιωματικούς και Πυροσβέστες λόγω αναγνώρισης Προϋπηρεσίας