Παρασκευή 10 Μαΐου 2019

Υποβολή αίτησης για κατ’εξαιρεση ένταξη στο τέλος του πινακα επιτυχόντων επιλαχόντων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης