Πέμπτη 8 Αυγούστου 2019

ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΤΟΥ 2009

ΘΕΜΑ: « ΣΧΕΤΙΚΑ με την  34866 οικ. Φ109,1. Της 10/6/2019 όπως αυτή Τροποποιήθηκε με την 39058 οικ 109,1 της 05/07/2019. ».    

Αξιότ κ. Αρχηγέ
Θα θέλαμε να μας γνωστοποιήσετε τον λόγο που καθυστερείτε εδώ και ένα μήνα  και  δεν έχετε υπογράψει την σχετική διαταγή προς όλες της Υπηρεσίες  της  χώρας ώστε οι συνάδελφοι που έχουν τα προσόντα  που αναγράφουν οι παραπάνω  δύο Υπουργικές  να καταθέσουν τα σχετικά δικαιολογητικά στις Υπηρεσίες τους  και να προχωρούν οι  προβλεπόμενες διαδικασίες  οι οποίες δεν χρειάζονται ούτε χρήματα ούτε κάτι παραπάνω.