Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019

Πανελλήνια Ομοσπονδία Πυροσβεστών

Μετά από μια 5ετια απραξίας και  κοιτώντας μπροστά για θέματα  των πρώην τριετών (μισθολόγιο βαθμολογιο)κλπ καθώς και τροπολογίας για το συνταξιοδοτικού των ΠΠΥ επιβάλλετε η  ίδρυση Ομοσπονδίας που θα ασχολείται αποκλειστικά  με τα θέματα των παραπάνω και δεν θα ασχολείτε με δημόσιες σχέσεις και οσφυοκαμψίες των εκάστοτε πολιτικών ηγεσιών και να αδιαφορεί για τα προβλήματα των παραπάνω που είναι πλήρη ένταξη στο καθεστώς του μόνιμου προσωπικού εργασιακά, συνταξιοδοτικά και οικονομικά..
Η συμμετοχή των 17 περίπου ανεξάρτητων Σωματείων επιβάλλετε.