Πέμπτη 12 Μαρτίου 2020

Κοινοποίηση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου


Το Άρθρο 5 είναι για την Άδεια ειδικού σκοπού δημοσίων υπαλλήλων και λοιπές διευκολύνσεις.
Στην παρ. 5 αναλύει τις αδειες όπως και για το ένστολο προσωπικό