Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020

«Κύρωση πίνακα επιτυχόντων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης που προέρχονται από την κατηγορία της παρ.3 του άρθρου 15 του Ν.3938/2011