Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2021

Μη καταβολή εξαιρέσιμων Νοεμβρίου Δεκεμβρίου 2020 τον Μάρτιο

Στις 23 Φεβρουαρίου βγήκε διαταγή όπου έλεγε σε όλες τις Υπηρεσίες να αποστείλουν και ηλεκτρονικά τα εξαιρέσιμα Νοεμβρίου Δεκεμβρίου 2020 


Επικοινωνήσαμε με το αρμόδιο τμήμα και μας ενημέρωσε ότι είναι πολύ δύσκολο να γίνουν οι πληρωμές τώρα τον Μάρτιο διότι η Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου ζητάει σε ηλεκτρονική πλέον μορφή και με ηλεκτρονική υπογραφή τα εντάλματα για να δώσει τα χρήματα στο οικονομικων για να μας πληρώσουν τα εξαιρέσιμα.
Άμεσα ενεργοποιηθήκαμε και επικοινωνήσαμε με όλη την Φυσική Ηγεσία όπου μας το επιβεβαίωσε  και αυτή ότι υπάρχει πρόβλημα και έτσι επικοινωνήσαμε με τον Υπουργό όπου μας ενημέρωσε ότι θα το εξετάσει ο ίδιος διότι το πρόβλημα είναι από άλλο Υπουργειο.
 Για ότι νεότερο θα ενημερωθείτε άμεσα!!!