Παρασκευή 16 Απριλίου 2021

Τροποποίηση της παρ.1 του άρθρου 77του ν.4662/2020. Ανακατανομή οργανικών θέσεων στο πυροσβεστικό σώμα.