Πέμπτη 1 Ιουλίου 2021

Το προεδρικό διάταγμα με την Μονιμοποίηση των 170 ΠΠΥ

Όπως και σας είχαμε αναφέρει ότι θα βγει σήμερα το ΦΕΚ ΚΑΛΟΡΙΖΙΚΟΙ & ΣΙΔΕΡΟΚΕΦΑΛΟΙ