Τρίτη 15 Μαρτίου 2022

ΔΙΑΤΑΓΗ ΓΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

Όπως σας ειχαμε ενημερώσει σχετικά με τις ταυτότητες και με ενέργειες του Σωματείου μας βγήκε η Διαταγή για ενημέρωση των υπαλλήλων διότι οι Υπηρεσίες δεν ενημέρωναν τους Συναδέλφους.