Τρίτη 24 Απριλίου 2018

Υπερωριακή απασχόληση,εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες καθώς και εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρεσιμες για τους 1744 ΠΠΥ των οποίων η θητεία ανανεώθηκε για πέντε (5) έτη