Τετάρτη 4 Απριλίου 2018

Νυχτερινή απασχόληση Πυροσβεστικου Προσωπικού

Καθορισμός του ανώτατου ορίου ωρών νυχτερινής απασχόλησης των δικαιούχων των όρων και των προϋποθέσεων χορήγηση ειδικής αποζημίωσης ανα ώρα νυχτερινής απασχόλησης που καταβάλεται στο πυροσβεστικο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος