Δευτέρα 18 Ιουνίου 2018

Δικαστική αναδρομική διεκδίκηση των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων , Πασχα καθώς και επίδομα Άδειας
Προς : Μέλη τους Σωματείου μας 

Όσοι από τους Συναδέλφους μας επιθυμούν να διεκδικήσουν τα συγκεκριμένα επιδόματα όπως αποστειλουν εντός της εβδομάδας τα παρακάτω έγγραφα 
1 βεβαίωση υπηρεσιακής κατάστασης από τη οποία να προκύπτει ο χρόνος κατάταξης στο ΠΣ ο βαθμός , ο Αριθμός Μητρώου και ο τόπος Υπηρεσίας 
2) Αντίγραφο της υπηρεσιακής ταυτότητας 
3) Εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής 
( μπορείτε να το κατεβάσετε σαν ΑΡΧΕΙΟ )
4) Δελτίο ατομικών στοιχείων 
( μπορείτε να το κατεβάσετε σαν ΑΡΧΕΙΟ )
5) Σύμβαση εντολής - Συμφωνία αμοιβής υπογεγραμμένη εκεί που λέει ο εντολέας εις διπλούν 
( μπορείτε να το κατεβάσετε σαν ΑΡΧΕΙΟ )

Στη συνέχεια, μόλις συγκεντρωθούν τα ανωτέρω έγγραφα για έκαστο των υπαλλήλων – προσφευγόντων, παρακαλώ όπως αποσταλούν ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, κατά προτίμηση ομαδικά και βάσει κατάστασης (ανά Υπηρεσία) μαζί με τα έξοδα (20 Ευρώ για κάθε ενδιαφερόμενο) το ταχύτερο δυνατό.

προς :
Δήμητρα Ντούμπα του Ανδρέα,  δικηγόρο Αθηνών (ΑΜΔΣΑ: 17413), Χέϋδεν αρ. 4, Αθήνα, Τ.Κ.: 10434, τηλέφωνα επικοινωνίας : 210-8252477 και 6977-690909email : douba@otenet.gr