Τρίτη 19 Ιουνίου 2018

Μονιμοποίηση συναδέλφων σε θέση μόνιμου πολιτικού υπαλλήλου στο Πυροσβεστικο Σωμα

Μετά από μια οδύσσεια πολλών χρόνων δόθηκε ένα τέλος και οι συνάδελφοι μας μονιμοποιήθηκαν.
Από την μεριά μας εμείς σαν Σωματείο θα πρέπει να ευχαριστήσουμε πραγματικα κάποιους ανθρώπους που βοήθησαν στο να υλοποιηθεί η μονιμοποίηση τους και να μην χρονοτριβήσει άλλο.
Σιδεροκέφαλοι και καλή Σταδιοδρομία!!!!