Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2018

Ενημέρωση μελών σχετικά με την τροπολογια


Κατατέθηκαν δυο τροπολογίες που αφορούν το Πυροσβεστικο Σωμα και περιμένουμε να κατατεθεί  και η Τρίτη Τροπολογία που αφορά θέματα δικα μας και μετά θα κατατεθεί στην Βουλή.