Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019

Υπουργική απόφαση για τον ορισμό των Υπερωριών καθώς και κατά τις νυχτερινές ώρες, αργίες και εξαιρεσιμες για τους 798 ΠΠΥ.