Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019

Διαδικασία ένταξης εποχικών πυροσβεστών στο τέλος του πινακα επιλαχόντων επιτυχόντων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης