Τρίτη 16 Ιουλίου 2019

Διαταγή ωραρίων Εποχικών Πυροσβεστών

 Παρακάτω Συνάδελφοι προς ενημέρωση σας είναι η Διαταγή και οι Κοινές Συμφωνίες Β και Γ που δεν ανήκουν στην Ομοσπονδία.












Με απειλές και εκβιασμούς δεν γίνεται Συνδικαλισμός