Δευτέρα 8 Ιουλίου 2019

Εγγραφή στο ΣΩΜΑΤΕΙΟ μας

Επειδή έχουμε δεχθεί πολλά τηλεφωνήματα σχετικά με καινούργιους Πυροσβέστες που θέλουν να γραφτούν στο Σωματείο Μας και για τους καινούργιους εποχικούς να δουλέψουν 15ωρο,στο παρακάτω link σας παραθέτουμε την αίτηση εγγραφής την συμπληρώνετε και την αποστέλετε στο email του Σωματείου μας pasopysyp@gmail.com 
Τηλ. Επικοινωνίας:
 Πρόεδρος 
Παπαντώνης Κωστας  6977522747 
Γραμματέας 
Κατσικης Νικόλαος 6980225355