Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2019

Πόθεν Εσχες 2019 Διευκρινίσεις
Σχετικά με την Διαταγή του Πόθεν Εσχες που δημοσιεύτηκε στις 21-08-2019 στο psnet υπάρχουν τρία σκέλη:

1ον όλοι οι καινούργιοι εποχικοί πρέπει να κάνουν αρχική δήλωση του 2019 έχουν προθεσμία 90 μέρες από την πρόσληψη τους 

2ον οι ΠΠΥ που και πέρσι είχαν την ιδιότητα του εποχικού η την ιδιότητα του ΠΠΥ θα κάνουν κανονικά υποβολή ετήσιας πόθεν εσχες
 
3ον οι Καινούργιοι ΠΠΥ που πέρσι δεν είχαν καμία ιδιότητα δηλαδή την τελευταία την είχαν το 2017 η και ποιο παλιά έπρεπε να έχουν κάνει αρχική δήλωση μέσα σε 90 ημέρες από την πρόσληψη τους δηλαδή μέχρι 02-08-2019 και η διαταγή βγήκε 05-08-2019 δηλαδή Πέρας τις ημερομηνίας κατάθεσης.

Το Σωματείο κάνει τις απαραίτητες ενεργειες για να διευθετηθεί το πρόβλημα για ότι νεότερο θα ενημερωθείτε