Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 2019

Ενημέρωση Μελών σχετικά με τους Συναδέλφους του 2009

Μετά από επικοινωνία με το Αρχηγείο μας ενημέρωσε ότι έχει συγκροτήσει επιτροπή που αποτελείτε από 5 Άτομα για να βοηθήσει την υπάρχουσα επιτροπή για τα δικαιολογητικά για ότι νεότερο θα ενημερωθείτε