Σάββατο 11 Ιανουαρίου 2020

Το Εισηγητικό σημείωμα προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη για το 24ωρο

Το εισηγητικό σημείωμα προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη για την έγκριση υπερωριακής απασχόλησης εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες, καθώς και εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρεσιμες για τους 2679 ΠΠΥ