Πέμπτη 9 Ιανουαρίου 2020

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΣ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ