Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2020

Το ΦΕΚ με τον διορισμό 110 επιτυχόντων επιλαχόντων ως Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης και η ανανέωση 23 ΠΠΥ για 5 έτη