Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2020

Υπερωριακή απασχόληση, εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες καθώς και εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες για τους 2.602 πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης, των οποίων η θητεία ανανεώθηκε για πέντε (5) έτη.

384 ωρες νυχτερινές 
192 ώρες αργιών 
240 ώρες υπερωριών δηλαδή μέσω όρο ανα μήνα 
64 ώρες Νύχτα ανα Μήνα 
32 ώρες  Αργία ανα Μήνα 
40 ώρες υπερωρία ανα Μήνα