Κυριακή 16 Ιανουαρίου 2022

Τελικά οι αυθαίρετες εργασιακές πρωτοτυπίες δεν έχουν τελειωμό

Μετά την ΠΥ Λαμιας όπου ορίσανε Αξιωματικό Υπηρεσίας ΠΠΥ σειρά είχε το ΠΚ Ζιχνης όπου ορίσανε επόπτη και επικεφαλή Α εξόδου ΠΠΥ οι πατέντες στο ΠΣ δεν έχουν τελειωμό τελικά