Τρίτη 1 Φεβρουαρίου 2022

Επίδομα επικίνδυνο και ανθυγιεινό όλη η αλήθεια

 


.

Γιά να μην πουλάτε φούμαρα στους Συναδέλφους ότι είναι επίτευγμά της αντιπροσωπευτικότερης αυτή είναι η ΑΛΗΘΕΙΑ  ότι εδώ και καιρό είχε αποτελέσει μέτρο της Κυβέρνησης και εξέταζε να περάσει το επάγγελμα μας στα επικίνδυνα και ανθυγιεινά.