Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2022

Συνιστώνται 500 άτομα ειδικές μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων

Συνιστώνται 500 άτομα Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων, επι θητεία οργανικές θέσεις με όριο ηλικίας 28 χρόνων,  οι πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης οι κάτοχοι πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματοςειδικότητας πυροσβεστικού τεχνικού προσωπικού 31 χρόνων 


Εμείς από την μεριά μας έχουμε καταθέσει εδώ και ένα χρόνο την πρόταση για το ειδικό μισθολόγιο της κατηγορίας Δ´ και ευελπιστούμε ότι θα ακολουθήσουμε μετά.
Παρακολουθούμε την εξέλιξη σχετικά και με το όριο ηλικίας και την μοριοδότηση των συμβασιούχων πυροσβεστών για την απορρόφηση τους