Σάββατο 5 Φεβρουαρίου 2022

Σχετικά με το επικίνδυνο και ανθυγιεινό το Πόρισμα - τα δυο Σενάρια και τα ποσά.

 


Σύμφωνα με την Γνωμοδότηση Διυπουργικής Επιτροπής για την χορήγηση επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας προβλέπονται δυο σενάρια 

Με την ισχύουσα κατάσταση τα επιδόματα είναι από 30€ έως 150€ 


Στο πρώτο σενάριο οι κατηγορίες μειώνονται σε τρεις από 70€ έως 170€ Με το δεύτερο σενάριο οι κατηγορίες αυξάνονται σε τέσσερις από 70€ έως 180€