Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2020

Συγκρότηση Επιτροπής για την ένταξη Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης στο τέλος του πίνακα επιλαχόντων επιτυχόντων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης

Έχει περάσει μέσα στην Λίστα ονόματα το ΑΠΣ που δουλεύουν ήδη ΠΠΥ

Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός τώρα ξεκινά το τρέξιμο για τους 177