Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2020

Ενημέρωση Μελών σχετικά με το πόθεν εσχες!!!
Άνοιξε σήμερα η πλατφόρμα για το πόθεν εσχες και λήγει στις 30 Νοεμβρίου που πρέπει να κάνουμε όλοι Μόνιμοι ΠΠΥ και Συμβασιούχοι Πυροσβέστες του 2019 και πίσω.
Όσο αφορά τους Συμβασιούχους Πυροσβέστες του 2020 έχουν από την ημερομηνία πρόσληψης τους  90 ημέρες να κάνουν το πόθεν εσχες εάν ξεπεραστεί η προθεσμία αυτή είναι 50€ πρόστιμο για έναν μήνα πέρα τις 90 μέρες και μετά πάει 100€ για δυο Μήνες πέρα τις 90 μέρες.
Όσοι από τους Συμβασιούχους πυροσβέστες που είχαν αρχική Πρόσληψη 1 Ιουνίου του 2020 έληξε η διορία την Κυριακή 30 Αυγούστου και όσοι το κάνουν μέσα στον Σεπτέμβρη θα πρέπει να καταβάλουν πρόστιμο 50€.