Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2020

Μάχιμη Πενταετία και Ένταξη στο Βαρέων και Ανθυγιεινών για τους ΠΠΥ


 Για αυτούς που πουλάνε παραμυθάκι για την Πλασματική Πενταετία στους ΠΠΥ και για το βαρέο και ανθυγιεινό στους Μάχιμους.....
Τελικά σόι πάει το βασίλειο δεν δημοσιεύουν τις  απαντήσεις για να πουλάνε εκδούλευση μερικοί και να πουλάνε παραμύθια στους Συναδέλφους έτσι τώρα μαθαίνουν από ότι βλέπουμε και τους Εποχικούς......
Τα συμπεράσματα δικα σας!!!!!!

Πάμε στο έγγραφο τώρα
Έχει εισαχθεί αίτημα ενταξης των πυροσβεστών (μονίμων και ΠΠΥ) για το βαρέων και ανθυγιεινών Επαγγελμάτων στην επιτροπή Κρισεως του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Σε ότι αφορά στο αίτημα αναγνώρισης της Μάχιμης Πενταετίας στους ΠΠΥ δεν προβλέπετε από την Νομοθεσία τους ΕΦΚΑ όπου υπάγονται οι ΠΠΥ..